VAY MİLLƏTİN GÜNÜNƏ!!!

VAY MİLLƏTİN GÜNÜNƏ!!!
Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN Payi-piyadə düşürəm çöllərə, Quli-biyaban görürəm, qorxmuram. Dalğalı tufan görürəm, qorxmuram. Vəhşiyi-ğürran görürəm, qorxmuram. Yanğılı vulkan görürəm, qorxmuram. Yırtıcı heyvan görürəm, qorxmuram. Bir sürü aslan görürəm, qorxmuram. Qəbirdə xortdan görürəm, qorxmuram.…

davamını oxuyun...