BU MƏMLƏKƏTDƏ HÜQUQU POZULMAYAN BİR KİMSƏ YOX

BU MƏMLƏKƏTDƏ HÜQUQU POZULMAYAN BİR KİMSƏ YOX
Aydın ŞÜKÜR: “Azərbaycanda hüququn müdafiəsinə ilə deyil, total hüquqsuzluğun aradan qalxmasına başlanmalıdır.”   Məhkəmədə nümayəndəlik institutunun ləğvi, hüquq müdafiəçilərinin hüquqlarının pozulması ilə bağlı narahatçılıq keçirdiyimdən Azərbaycanda hüququn axtarışına çıxdım və onu tapmağa çalışdım.…

davamını oxuyun...

BİR DURUN, BİR DAYANIN BƏ, ADAMLAR !!!

BİR DURUN, BİR DAYANIN BƏ, ADAMLAR !!!
YAXUD, TÜRKİYƏNİN DURUMU VƏ AZƏRBAYCAN(lılar)IN TUTUMU Türkiyədə yenə hər şey allaq-bullaq, sayın Ərdoğanın bir vaxtlar dediyi kimi, “mən dakka-dukka”, yəni, “edən bulur” misalı proseslər görünməmiş bir sürətlə ökləni məchulluğa götürməkdədir.  Bütün Türkiyə ayaqdadır və uşaqdan böyüyə hər kəs nəfəskəsən bu sürətin və sürəcin, ölkənin və dövlətin çıxarları baxımından nələrə mail olacağını və haralara varacağını bəkləməkdə.…

davamını oxuyun...