AMEA-NIN CAHANŞÜMUL KƏŞFİ…

AMEA-NIN CAHANŞÜMUL KƏŞFİ…
Sərdar ƏLİBƏYLİ “NOVRUZDA PAPAQ ATMAQ MENTALİTETİMİZƏ ZİDDİR” !!!(???) O xaraba qalmış “akademiya” deyilən karvansaranı bağlamaq və oranı çağdaş gülümsərovlardan təmizləmək lazımdı. Bu  zavallı şarlatanlar niyə utanıb ölmüllər axı. Yatıb-durub dedikləri sözə bax bunların.…

davamını oxuyun...

MOSKVADAN ÖZÜNƏ DƏ BAX

MOSKVADAN ÖZÜNƏ DƏ BAX
Sabir RÜSTƏMXANLI  “O hər şeyi görür… TƏKCƏ DAGLIQ QARABAĞDAN BAŞQA.” “Hamı gedir quş gətirir, bizimki bayquş gətirir…” (RAFAEL HÜSEYNOVUN “MOSKVADAN BAXARKƏN” KİTABI HAQQINDA)   Əlimizə keçən yeni kitabların hamısını eyni vaxtda oxuya bilmirik; bəzisini elə alan kimi gözdən keçiririk, bəzisi də köhnə kitablara qarışır və aylarla unudulur.…

davamını oxuyun...

BİZ ÖLÜ BƏDƏNƏ BƏNZƏYƏN BİR MƏMLƏKƏTDƏ YAŞAYIRIQ

BİZ ÖLÜ BƏDƏNƏ BƏNZƏYƏN BİR MƏMLƏKƏTDƏ YAŞAYIRIQ
“ƏNƏLHƏQQ” – “MƏN ALLAHAM” NƏ DEMƏKDİR? Fəxrəddin SALİM:   “Mənsur Həllaclar, Nəsimilər öz simalarında Allahın sifətini açdılar, üzündən hicabı qaldırdılar” Nəsimiyə sovet dövründə ateist dedilər, sovetlər dağıldıqdan sonra isə o vaxtlar deyilənlərin və yazılanların tam əksinə olaraq Nəsimini indi də dindar kimi göstərdilər və göstərməyə də davam edirlər.…

davamını oxuyun...

MİRZƏ CƏLİLİ NİYƏ HƏBS ETMİŞDİLƏR?

MİRZƏ CƏLİLİ NİYƏ HƏBS ETMİŞDİLƏR?
Qulu MƏHƏRRƏMLİ VƏ YA “ÖLÜLƏR” ALƏMİNDƏN “DƏLİ YIĞINCAĞI”NA DÜŞMƏYİN ƏBƏDİ FACİƏSİ “Həqiqətin, azad düşüncənin boğulduğu, yalanın tüğyan etdiyi, insan iradəsinin zorlandığı, ləyaqətin itirildiyi və matros düşüncəli fərdlərin idarə etdiyi bir cəmiyyətdə insanın üzü heç vaxt gülə bilməz…”                      28 Apreldə Azərbaycanın işğalından iki ay sonra Mirzə Cəlil ailəsi ilə gedib Təbrizə sığıınmışdı.…

davamını oxuyun...

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI” – III hissə

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI” – III hissə
Yasəmən QARAQOYUNLU AMEA Fəlsəfə İnistitutu TÜRK FRAKSİYASI İRANIN QARABAĞ SİYASƏTİNƏ TƏSİR EDƏ BİLƏRMİ?.. III hissə   Yeni “Türk açılımı” siyasəti. İran parlamentində Türk Fraksiyası. Beləliklə aydın olur ki,   Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının de sentrelizasiya hərəkatını önləmək  məqsədilə İran rəhbərləri   türklərə qarşı 90 ildir həyata keçirilən etnik diskriminasiya və assimilyasiya siyasətini dəyişməklə, yeni siyasi proje olan konsolidsiya  platformunu qəbul etmişdir və bu məqsədlə “Türk açılımı” siyasəti izlənməkdədir və    İran prlamentində  “Türk fraksiyası”nın yaradılması bu siyasətin tərkib hissəsidir.  …

davamını oxuyun...

Rusiyada “stalinizm” siyasətinin erməni davamçıları

Rusiyada “stalinizm” siyasətinin erməni davamçıları
Ənvər BÖRÜSOY     “Rusiya-erməni strateji və ictimai dəstək təşəbbüsləri” mərkəzi bu funksiyanı icra edir 1920-1950-ci illər aralığında keçmiş Sovetlər Birliyi Türküstan (Orta Asiya), Ural, Sibir, Altay və Azərbaycanda ən bəsit, uydurma “ittihamlar”dan biri də insanları süni şəkildə “PANTURANİZM”, “PANTÜRKİZM” və “TÜRKİYƏYƏ CƏSUSLUQ”-da suçlamaq idi.…

davamını oxuyun...

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI” – II hissə

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI” – II hissə
Yasəmən QARAQOYUNLU   AMEA Fəlsəfə İnistitutu   TÜRK FRAKSİYASI İRANIN QARABAĞ SİYASƏTİNƏ TƏSİR EDƏ BİLƏRMİ?..   II hissə İran coğrafiyasında yaşayan türklər Anadolu, Suriya ( Səfəvi dövlətini quran Şamlu tayfalrı Hələb türkləridir) Azərbaycan və Xorasan türklərinin cəmidir.…

davamını oxuyun...

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI”

İRANDA YENİ “TÜRK AÇILIMI”
Yasəmən QARAQOYUNLU  TÜRK FRAKSİYASI İRANIN QARABAĞ SİYASƏTİNƏ TƏSİR EDƏ BİLƏRMİ?.. I hissə “Hartlənd”-Azərbaycan Geopolitika nəzəriyyələrində Yer kürəsi geostrateji, geoiqtisadi, geokültürəl və sivilizasiya ənənələrinə görə  dörd  məkana və ya hissəyə bölünür. Dövlətlərin xarakteri, gücü, sivilizasiya ənənələri və kürəsəl siyasətdə izlədikləri geostrateji mövqelər,  yerləşdikləri məkan amilinə sıx bağlıdır və məkanın özəlliklərini əks etdirir.…

davamını oxuyun...

Səhifə 1 Ümumi səhifə sayı 1112345...10...Son »