TANRI DAĞDA SƏSİMDƏN HARAY SAXLAYIB KEÇDİM !!!

TANRI DAĞDA SƏSİMDƏN HARAY SAXLAYIB KEÇDİM !!!
SABİR RÜSTƏMXANLI – 71   Bağçasaray ağlayır, gözünü siləni yox, Sudağ qalası susur, sirrini biləni yox, Qəhrəmanlar yer altda, üstünə gələni yox, Zaman rüzgarı oldum, daşı yalayıb keçdim. Sabir RÜSTƏMXANLI “TÜRK DASTANI “ BİTMƏZ YOLÇULUQ Qulağımda xalqımın tarixdən gələn səsi, Mən də bir söz söylədim tarixin qulağına.…

davamını oxuyun...

İNSANA BÖYÜKLÜK BƏXŞ EDƏN ŞEYİN ADI AZADLIQDIR

İNSANA BÖYÜKLÜK BƏXŞ EDƏN ŞEYİN ADI AZADLIQDIR
Fəxrəddin SALİM: “O din ki, bu gün əlinə silah alıb “Allahu əkbər” sədası altında minlərlə insanı qətl edir, o dindənsə dinsizlik yaxşıdır”  “Azərbaycanda sivil və mental dəyərlərə söykənən İslam modeli qurulmalıdır” Hər bir xalqın öz inancları üzərində formalaşmış bir modeli olur.…

davamını oxuyun...

TARİXİN VƏ TALEYİN İSTEHZASINA BAX – 9 MAY HƏLƏ DƏ BAYRAMDIR !!!

TARİXİN VƏ TALEYİN İSTEHZASINA BAX – 9 MAY HƏLƏ DƏ BAYRAMDIR !!!
Mehriban VƏZİR: “Qəlbim ən qəddar düşmənimizin qələbəsi naminə axıdılan qanlar üçün acı bir qüssə ilə doludu. Bu düşmən torpaqlarımızda Ermənistan yaratdı, Qarabağı əlimizdən alıb ona verdi, 20 yanvar, Xocalı törətdi… Halımıza bax… Biz isə onun yolunda qanımızı axıtdıq… İşdə, kölə taleyi…”   Özbəkistandan bir tanışım xoş mesajlar, rəngarəng şəkillər, qələbə rəmzləri ilə məni təbrik edir.…

davamını oxuyun...

MÜSƏLMAN GERİLİYİNİN BEŞ SƏBƏBİ

MÜSƏLMAN GERİLİYİNİN BEŞ SƏBƏBİ
QULU MƏHƏRRƏMLİ  1.ELLİKLƏ TƏHSİLSİZLİK 2. KÜTLƏVİ KASIBLIQ 3. DAİMİ KONFLİKTLƏR 4. HƏDSİZ MÜTİLİK 5. ÖLÇÜ HİSSİNİN OLMAMASI   Sivilizasiyaların toqquşması haqqında deyilənlər nağıl deyil, gerçəklikdir və reallaşmaqdadır. Buna əmin olmaq üçün CNN kimi transmilli telekanallara baxmaq kifayətdir.…

davamını oxuyun...

“GÜCLÜ-GÜCSÜZ İNSAN YOXDU, CAHİL VƏ KAMİL İNSAN VAR …” !!!

“GÜCLÜ-GÜCSÜZ İNSAN YOXDU, CAHİL VƏ KAMİL İNSAN VAR …” !!!
Aydın ŞÜKÜR “Dini cahillik təhlükədirsə, bu cahilliyə qarşı cahilliklə çıxanlar iki qat təhlükədir. Cahilliyi, kamillik ortadan qaldıra bilər.” Şaman  kimi  sözlərdən Mən tale toxuyuram, Ürəyimdə sək-səkə, Ruhumda bir zəlzələ. Hər gecə göy üzünə mən dua oxuyuram; –  İlahi,  bu  milləti yox olmaqdan  hifz elə.…

davamını oxuyun...

GÜRCÜSTAN AYDINLARINDAN TARİXİ QƏRAR

GÜRCÜSTAN AYDINLARINDAN TARİXİ QƏRAR
ZƏLİMXAN MƏMMƏDLİ GÜRCÜSTAN BEA-nın AKADEMİKİ OLDU  Gürcüstanın  elm fədailəri Borçalı Cəmiyyətinə və Borçalı insanına, xalqlarımızın və dövlətlərimizin dostluğuna ehtiram nümunəsi göstərdilər. 13 fevral 2017-ci il tarixində Jumber Lejava adına Gürcüstan Çoxprofilli Beynəlxalq Elmlər Akademiyası xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsində apardığı səmərəli ictimai və yaradıcı fəaliyyətini nəzərə alaraq Borçalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədlini akademiyanın həqiqi üzvü- akademiki seçmişlər.…

davamını oxuyun...

MƏN KİMƏM???!!!

MƏN KİMƏM???!!!
TARİXDƏN DƏRS ALIB, İBRƏT GÖTÜRƏ BİLMƏYƏNLƏR ONU TƏKRAR-TƏKRAR YAŞAMAĞA MƏHKUMDURLAR  Ömər Faiq NEMANZADƏ  seçmə 1. Ey pak ürəkli türk, bu millətçilik zamanında hər millət öz nüfusunu artırmaq, o nüfusla öz nüfuz və qüdrətini böyütmək üçün yüz dürlü tədbirlər, fədakarlıqlar edər.…

davamını oxuyun...

DİQQƏT!!! MƏSUM ŞAGİRDLƏR MÜTTƏHİM KİMİ … !!!

DİQQƏT!!!  MƏSUM ŞAGİRDLƏR MÜTTƏHİM KİMİ … !!!
Kifayət ABDULLAYEVA    FƏLAKƏTƏ DÖNÜŞMÜŞ ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİ VƏ  GÜNAHSIZ GÜNAHKARLAR İNDİ ONLARA ALLAHDAN SAVAYI KİMSƏNİN KÖMƏYİ YETMƏZ  Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərdən şəxsiyyət vəsiqəsi tələbi gündəmdədir. Bu məsələ ilə bağlı yaranmış bir çox faktlar aşkarladım.…

davamını oxuyun...

PROFESSOR NƏRGİZ PAŞAYEVAYA BİR NEÇƏ RİTORİK SUAL

PROFESSOR NƏRGİZ PAŞAYEVAYA BİR NEÇƏ RİTORİK SUAL
Mətləb MÜTƏLLİMLİ İstiqlalçı millət vəkili BUNLAR VANDALİZM DEYİLMİ???!!!   Bu günlərdə Azərbaycan üçün xarakterik olan adi bir hadisə baş verdi. Bakı şəhərində şair M. Müşviqin heykəli hökumətin qolu zorluları tərəfindən ( Azəryolservis) uçuruldu.…

davamını oxuyun...

AMEA-NIN CAHANŞÜMUL KƏŞFİ…

AMEA-NIN CAHANŞÜMUL KƏŞFİ…
Sərdar ƏLİBƏYLİ “NOVRUZDA PAPAQ ATMAQ MENTALİTETİMİZƏ ZİDDİR” !!!(???) O xaraba qalmış “akademiya” deyilən karvansaranı bağlamaq və oranı çağdaş gülümsərovlardan təmizləmək lazımdı. Bu  zavallı şarlatanlar niyə utanıb ölmüllər axı. Yatıb-durub dedikləri sözə bax bunların.…

davamını oxuyun...

Səhifə 1 Ümumi səhifə sayı 1212345...10...Son »