MƏNİM BU PADŞAHDAN NƏ BİR ALACAĞIM VAR, NƏ DƏ UMACAĞIM !!!

QURBAN MƏMMƏDOV RAMİZ RZAYEVİ DEBATA ÇAĞRDI !!!

Qurban MƏMMƏDOV:

“… Burda məqsəd nədir, mən açıq deyim. Azərbaycanda bu sahə uzun müddətdir ki, hakimiyyətin nəzarətindən kənardadır. Nə mənada kənardadır? O mənada ki, nümayəndələrə hakimiyyətin təsir etmək imkanları yoxdur. Məsələn, şəxsən mən, çıxdığım inzibati işlərdə, bu hakimiyyətin bir çox eyiblərini açıb ortalığa tökürəm və sübut edirəm ki, Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya,  dövlət orqanlarında qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Bu hakimiyyətin mənə və mənim kimi nümayəndələrə heç bir təsir mexanizmi yoxdur. O adamlar padşahdan qorxar-çəkinər ki, onlar padşahdan ya nəsə alır, ya da nəsə umur. Mənim bu  padşahdan nə bir alacağım var, nə də umacağım, eləcə də mənim kimi bir çox nümayəndələrin və hüquqşünasların … “

NÜMAYƏNDƏLİK İNSTİTUNUN LƏĞV OLUNMASINDA MƏQSƏD NƏDİR???!!!

https://www.youtube.com/watch?v=m_xTEEscLaw&feature=youtu.be

Qurban Məmmədov nümayəndəlik institutunun ləğv olunma səbəblərindən danışdı, həmkarlarına və xalqa müraciət etdi.

İlk sən şərhini göndər

Aşağıdakı boşluğa yazın

Elektron poçt ünvanınız göstərilməyəcək.


*