ВСЕМ НАРОДАМ TЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ(BÜTÜN TÜRK DÜNYASINA MƏNSUB XALQLARA )

PAYLAŞIN

firuz mustafa                                     Фируз МУСТАФА:

“ПОЧЕМУ ОБЪЯВИВШИЕ ВЕСЬ ТЮРКСКИЙ МИР СВОИМ ВРАГОМ АРМЯНЕ ПРИПЕВАЮЧИ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ НА ТЮРКСКИХ ЗЕМЛЯХ???”

ВСЕМ НАРОДАМ TЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

türk dünyası-1Армянское государство и армяне довели чуть ли не до стадии конституции и объявили весь тюркский мир врагом. Интересно, тогда почему “айкануши-хайи ” припеваючи продолжают жить на тюркских землях? Мы должны обратиться ко всем народам тюрского происхождения: узбекам, казахам, киргизам, татарам, туркменам, чувашам, якутам, хакасам, уйгурам, гагаузам и др.-почему вы размещаете на своих землях этих подлых, назвавших себя “первыми врагами тюрков”???!!!


Firuz MUSTAFA:

“BÜTÜN TÜRK DÜNYASINI ÖZÜNƏ DÜŞMƏN ELAN EDƏN HAYLAR NƏ ÜÇÜN TÜRK TORPAQLARINDA HƏLƏ DƏ ŞAD-XÜRRƏM YAŞAYA BİLİRLƏR???”

BÜTÜN TÜRK DÜNYASINA MƏNSUB XALQLARA 

türk dünyasıErmənistan dövləti və ermənilər az qala konstitusiya səviyyəsində bütün türk dünyasını özlərinə düşmən elan ediblər. Əcəba, bəs bu haylar nə üçün bu gün türklərin torpaqlarında şad-xürrəm, sakit yaşamaqda davam edirlər? Biz özbək, qazax, qırğız, tatar, türkmən, çuvaş, yakut, xakas, uyğur, qaqauz… və digər türk xalqlarına səslənməliyik: özlərini “türkün 1-ci düşməni” elan edən bu rəzil adamlara niyə öz torpaqlarınızda yer verirsiz???!!!


 

P.S.

Çox istərdim ki, bu fikirlər adı çəkilən xalqlara da çatsın.ÇAĞDAŞ POEZİYAMIZDAN ZAMANA AYNA TUTAN NÜMUNƏLƏR

Ayaz Arabaçı-1Ayaz ARABAÇI

İRƏLİ, İRƏLİ, ANCAQ İRƏLİ !!!

Nurlu çıraq tutub bir əli haqqın,
Bir də bayrağımı tutub bir əli..
Bu saat bizimçün tək bircə söz var,
İrəli, irəli, ancaq irəli…
Toplarla dindirin “Rastı”, “Şüştəri”
Duam getdiyiniz yolları qucsun.
Şuşanın, Laçının qızılquşları,
Göylərin ən uca qatında uçsun.
Eheyy igidlərim dəli nərəli,
İrəli, irəli, ancaq irəli.
Qələbə gününə hazırlaşırıq,
Boy-boya düzülüb şərab çənləri.
Fasilə verməyin qadanız alım,
Qovun yurdumuzdan qaniçənləri,
Qıssın quyruğunu ağzışirəli,
İrəli, irəli, ancaq irəli.
Gec, ya tez yerini tapır haqq olan,
Bağlanır kitabı hiylənin-zorun.
Evdəki balaca pişik də biznən,
Kəsibdi yanını televizorun.
Qorxudan yağının gözü bərəli,
İrəli,irəli,yalnız irəli..
Yarın o dumanı, o çəni yarın,
Ağrının-acının yolunu kəsin.
Döndərin yağını qarğa yeminə.
Atəşkəs sözünü höccələməsin,
Hansısa bir məlun Uzundərəli..
İrəli, irəli, ancaq irəli.

azərbaycan əsgəriazərbaycan əsgəri-1

***

ozan arifOzan ARİF 

YA QARABAĞ, YA ÖLÜM,

BAŞQA YOLU YOX ARTIQ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*