AK ŞEMSEDDİN OLACAKDI, FATİHLİYƏ ZORLADILAR VƏ …!!!

PAYLAŞIN

“AĞ ATIN BELİNDƏ İSTANBUL ALAN,
17 YAŞINDA ƏR MƏNİM ÖMRÜM”

——————————

Sərdar ƏLİBƏYLİ 

“Reket” redaktor

——————————

——————————————————————————————

Sevgim – millətə!
Vurğunluğum – azadlığa və ədalətə!
İtaətim – müəllimlərə!
Borcum – dostlarıma və məsləkdaşlarıma!
Nifrətim – yalançılara və simasızlara !!!

Əbülfəz Elçibəyin 

“İSTİQLAL, HÜRRİYYƏT, BÜTÖVLÜK STRATEGİYASI”

kitabının üz qabığında son səhifəyə yerləşdirilmiş bu qanadlı ifadələrini, bir daha oxuyar-oxumaz:

“Azərbaycanın ən yeni tarixinin AK ŞEMSEDDİNİ olacaq bir kişini, FATİH olmağa zorladılar və nəticədə dövlət öz Fatihini bula bilmədi, millət isə Ağ Şəmsəddinindən məhrum oldu. Prosesləri bu istiqamətə yönəldənlər, ssenari müəllifləri və icraçıların tamamı, bilərəkdən, ya da bilməyərəkdən, xalqın günahına girməklə, millətin ideallarına arxa çevirmiş, dövlətə qarşı suç işləmiş, bütövlikdə Azadlıq hərəkatına və onun mənəvi liderinə xəyanət etmiş oldular. Tomlum olaraq bu günkü durumumuz, dərdlərimiz və bəlalarımız isə, həmin günahların, suçun və xəyanətin, ödəməyə məhkum qılındığımız bədəlləridir” –

– deyə düşündüm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*