“BƏZƏN DİLSİZ BİR VÜQARLA QILINC ÇƏKİR QƏHRƏMANLIQ …”!!!

PAYLAŞIN

“GEYİLMƏMİŞ AYAQQABILAR”IN HARAYI !!!

Filmin başndan sonunacan kadr arxasından Rzanın susqun baxışlarnı  “… DİLSİZ BİR VÜQARLA QILINC ÇƏKİR QƏHRƏMANLIQ” pıçıltısnın  zaldan pərdə-pərdə ölkəyə yayılan və keyləşmiş beyinləri, yatmış vicdanları, kütləşmiş ağılları diksindirən, qisasa çağran  səsini duydum.
O, bunu bacardı…
SAĞ OL, RZA, TƏBRİKLƏR, UĞURLAR,  !!!  
Sayğı və ehtiramla:

Sərdar ƏLİBƏYLİ 

PAYLAŞ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*