“BƏZƏN DİLSİZ BİR VÜQARLA QILINC ÇƏKİR QƏHRƏMANLIQ …”!!!

“GEYİLMƏMİŞ AYAQQABILAR”IN HARAYI !!!

Filmin başndan sonunacan kadr arxasından Rzanın susqun baxışlarnı  “… DİLSİZ BİR VÜQARLA QILINC ÇƏKİR QƏHRƏMANLIQ” pıçıltısnın  zaldan pərdə-pərdə ölkəyə yayılan və keyləşmiş beyinləri, yatmış vicdanları, kütləşmiş ağılları diksindirən, qisasa çağran  səsini duydum.
O, bunu bacardı…
SAĞ OL, RZA, TƏBRİKLƏR, UĞURLAR,  !!!  
Sayğı və ehtiramla:

Sərdar ƏLİBƏYLİ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*