“BİZ BÜTÜN ÖMRÜMÜZÜ BU MİLLƏTİN MARAQLARININ QORUNMASINA HƏSR ETMİŞİK…”!!!

Əhməd ORUC:

“BUNLAR BÜTÜN VASİTƏLƏRLƏ, “AZƏRBAYCANDA MİLLİ DÖVLƏTÇİLİK ALINMADI” İDEYASINI CƏMİYYƏTƏ TƏQLİN ETMƏK İSTƏYİRLƏR VƏ  “BİZ YENİDƏN RSLARIN ƏSARƏTİNƏ QAYITMALIYIQ, RUSUN MƏRHƏMƏTİNƏ SIĞINMALIYIQ” KİMİ BİR RƏY YARADIRLAR… “!!! 

“BİZ BELƏ HESAB EDİRİK Kİ, İNDİ ƏSAS FAKTOR AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNDƏ BİR OYANMA PROSESİNİN BAŞLANMASIDIR. MİLLƏTİN YENİDƏN, BAŞ VERƏN BU OĞRLUQLARA, QULDURLUQLARA, BU YALANA VƏ AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİ MƏHV ELƏMƏYƏ YÖNƏLDİLMİŞ BU HƏRƏKƏTLƏRƏ “YOX!” DEYƏCƏYİ AN MÜTLƏQ GƏLƏCƏK … “!!!

“MİLLƏTİN, BİR OVUC MANYAKAL SƏRVƏT HƏRİSLƏRİNİN ƏMƏLLƏRİNƏ, ŞILTAQLIQLARINA SONADƏK SUSACAĞINI DÜŞÜNƏNLƏR YANILIRLAR…”!!!

Mövzumuz: Siyasətdən kənar qalan siyasətçilər

Mövzumuz: Siyasətdən kənar qalan siyasətçilər

Posted by Antv on Thursday, 1 November 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*