“DALLES PLANI” – BU GÜN AZƏRBAYCANDA YAŞANAN RƏZALƏTİN MƏNBƏYİ

PAYLAŞIN

“Bütün dünyanın gözü qarşısında öz miqyasına görə misilsiz bir faciə oynanılacaq –

DÜNYANIN ƏN ƏYİLMƏZ XALQININ QƏTLİ FACİƏSİ.”!!!

Fb-NİN ARXİVİNDƏN

Сердар АЛИЕВ 

опубликовал заметку.

15 сентября 2011 г. в 05:58

“DALLES  PLANI”

Müharibə bitəcək və həşey birtəhər də olsa, yerbəyer olacaq, sakitləşəcək. O zaman biz bütün olanımızı, qızıl və digər maddi imkanlarımızı insanların kütləşdirilməsinə və axmaqlaşdırılmasına sərf edəcəyik! İnsan beyni və adamların düşüncəsi dəyişməyə meyllidir. Beyinlərdə və düşüncələrdə xaos toxumları səpməklə, biz gizlicə onların dəyərlərini saxtaları ilə əvəz edəcəyik. Və insanları məcbur edəcəyik ki, bu saxta dəyərlərə inansınlar…

Necə? Biz Rusiyanın (SSRİ nəzərdə tutulur – S.Ə.özündə həmfikrilərimizi, silahdaşlarımızı və müttəfiqlərimizi tapacağıq. Bütün dünyanın gözü qarşısında öz miqyasına görə misilsiz bir faciə oynanılacaq – dünyanıəəyilməz xalqının qətli faciəsi. Bu xalqın, özünüdərki birdəfəlik və dönməz olaraq söndürüləcək. Ədəbiyyatdan və incəsənətdən yavaş-yavaş onların sosial mahiyyətini çıxaracaq, yaradıcı insanları başqa yönlərdə öyrədərək, onlarda yaradıcılıq həvəsini öldürəcəyik. Məsələn, onları xalq kütlələrinin dərin qatlarında gedən proseslərin tədqiqinə yönəltmək mümkündür. Ədəbiyyatda, teatrda, kinoda düşündüyümüz həşeyin, insanlığıən alçaq hisslərinin beləən böyük nailiyyətlər kimi təqdim olunmasına nail olacağıq. Bütün mümkün yollarla bizim istədiyimiz yöndə işləyən yaradıcı insanları dəstəkləyəcək və cəmiyyətin önünə çıxaracağıq. O insanlar ki, cəmiyyətin şüurunda zorakılığın, sadizmin, satqınlığın, seksual həyasızlığın, bir sözlə bütün nöəxlaqsızlıqların və mənəviyyatsızlıqların, ən yüksək həyat tərzi kimi oturuşmasını təmin edəcək, insanlarışüuruna pərçimlənməsini təlqin edəcəklər. Dövlətin idarəçiliyində isə xaos və qarmaqarışıqlıq yaradacağıq.

Çox aktiv şəkildə və daimi olaraq, hiss etdirmədən məmurların özbaşınalığına, rüşvətxorların prinsipsizliyinə, axmaq hərəkətlərə meyllənmələrinə təkan verəcəyik. Bürokratizm və ründürməçilik mərhəmət mərtəbəsinə yüksəldiləcək.   Namuslu, vicdanlı və əxlaqlı  insanlar isə cəmiyyətin  gülüş hədəfinə çevrilərək heç kimə lazım  olmayacaq, keçmişin qalıqları   kimi   təqdim   olunacaqlar.  Kobudluq   və  qudurğanlıq, yalan və böhtan, sərxoşluq və narkomaniya,  insanların   bir-birindən heyvani hisslərlə qorxması və utanmazlıq, satqınlıq, millətçilik və xalqlararası   düşmənçilik, ilk növbədə öz xalqına qarşı düşmən kəsilmək və  hiddət bəsləmək  –  bütün bunları biz sürətlə və hiss olunmadan şürlara hakim kəsilənədək yerıdəcəyik. Və bütün bunlar sonda məxməri rəngli çiçəkləkimi yavaş-yavaş bütüölkəni bürüyəcək.

Çox az adamlar nələrin baş verdiyini başa düşə biləcəklər. Ancaq bu cür adamları biz köməksiz vəziyyətə salacaq, cəmiyyətin gülüş hədəfinə çevirəcək və müəyyəüsullarla kütlələrin tapdağı vəziyyətinə gətirəcəyik. Mənəvi kökləri qoparacaq, xalq mənəviyyatınıəsaslarını məhv və təhqir edəcəyik. Bu yolla bir neçə nəsillərin öz köklərinə genetik bağlılığını yerindən oynatmağa nail olacağıq. Orada bizimki olacaq insanlar uğrunda uşaq və gənc yaşlarından mübarizə aparacaq, əsas dəstəyi bu cür gənclərə verməklə cəmiyyəti get-gedə tərbiyəsizləşdirmək, əxlaqsızlaşdırmaq yolunda dönmədən hərəkət edəcəyik. Avara, alçaq və özünü bilməzlərdən kosmopolitlər yetişdirəcəyik.

Biz bunu belə etmək fikrindəyik.

Mənbə:

A.DALLES: “SSRİ əleyhinə müharibə sonrası Amerika doktrinasmın reallaşması barəsində düşüncələr”1945.”

«Nota bene» qəzeti

01-10 iyun 2008-ci il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*