HƏLƏ UZAQ 2013-CÜ İLDƏ YAZMIŞDIM Kİ, … VƏ YA “ONDA Kİ, HƏLƏ ÖVLADİ VƏTƏN XAM İDİ”!!!

PAYLAŞIN

Sülhəddin Əkbərin, Bəyin doğum günü ərəfəsində, verdiyi açıqlamalar “YOXSA…?”nın cababı olsun gərək !!!

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY – 75

SON HƏFTƏLƏRDƏ HAKİMİYYƏTİN ARXA QPILARINDAN CƏMİYYƏTƏ ÜSTÜÖRTÜLÜ BİR MESAJ SIZDIRILIR!!!!!!!!!!!!!!!

BU MESAJIN GETDİKCƏ DAHA UCA SƏSƏ ÇEVRİLƏN PIÇILTILARINNAN DUYULAN, ANLAŞILAN, HAKİMİYYƏTİN LAP DƏRİN QATLARLNDA ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYƏ BƏSLƏNİLƏN MÜƏMALI VƏ MÜCƏRRƏD SEVGİNİ HAYQIRMAQDADI. DEMƏ, ƏBÜLFƏZ BƏY AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTİ VƏ DÖVLƏTÇİLİYİ UĞRUNDA BÖYÜK XİDMƏTLƏRDƏ BULUNUBMUŞ VƏ BU XİDMƏTLƏRİN KULMİNASİYSI DA, ONUN HAKİMİYYƏTİ MƏHZ HEYDƏR ƏLİYEVƏ TƏYVİL VERMƏSİ ZAMANI OLUB…

BUNUN NƏ ANLAMA GƏLDİYİNİ İSƏ DÜŞÜNÜRƏM Kİ, NƏ İZAH ETMƏYƏ, NƏ DƏ BUNUN ŞƏRHİNƏ EHTİYAC YOXDU. BƏYİN TƏZƏ SEVDALILARININ İSTƏYİ ÇOX SADƏDİ, BUNLAR DOLAYISINNAN DEMƏK İSTİYİLLƏR Kİ,

1. BƏY ELƏ BAŞINNAN BƏRİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ İŞLƏYİRMİŞ!!!!!!!

2. BƏY HƏM DƏ MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATINI LİDERİ OLUB VƏ DEMƏLİ ELƏ AZƏRBAYCANIN İSTİQLAL SAVAŞI, AZADLIQ MÜBARİZƏSİ DƏ, KİMSƏNİN DEYİL, MƏHZ HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏSƏRİ OLUB.

İLLƏRDİ Kİ, BƏYİN VARİSLƏRİ, DAVAMÇILARI, YOLÇULARI, HƏTTA MÜRİDLƏRİ KİMİ, ONUN İCTİMAİ, SİYASİ, MƏNƏVİ VƏ MADDİ MİRASINA SAHİBLƏNƏNLƏR BELƏ, BU HAYQIRAN PIÇILTILARA QULAQLARLNI TIXAYIBLAR!!!!!!!!!!

ƏCƏBA, BU SUSQUNLUQ RAZILIQ ƏLAMƏTİDİMİ, QORXAQLIQDIMI, YOXSA……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*