İLHAM ƏLİYEV İLK DƏFƏ MİTİNQDƏ DANIŞDI !!!

PAYLAŞIN

“XALQ BİZİM GƏLƏCƏYİMİZƏ, XOŞBƏXT GƏLƏCƏYİMİZƏ SƏS VERDİ”

İlham ƏLİYEV:

“… AZƏRBAYCANDA AÇIQ, ŞƏFFAF, ƏDALƏTLİ ŞƏKİLDƏ KEÇİRİLMİŞ SEÇKİLƏR AZƏRBAYCAN XALQININ İRADƏSİNİ ƏKS ETDİTMİŞDİR. SEÇKİLƏRDƏ MƏNƏ GÖSTƏRİLƏN DƏSTƏK MƏNİ DAHA DA RUHLANDIRIR, DAHA BÖYÜK GÜC VERİR VƏ SEÇKİLƏRDƏ XALQIMIZ HƏM GÖRÜLƏN İŞLƏRƏ, HƏM DƏ REAL NƏTİCƏLƏRƏ SƏS VERMİŞDİR. EYNİ ZAMANDA BİZİM GƏLƏCƏYİMİZƏ, XOŞBƏXT GƏLƏCƏYİMİZƏ SƏS VERMİŞDİR … “

PAYLAŞ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*