REJİMİN MÜTƏŞƏKKİL DOSTLARI VƏ QEYRİ-MÜTƏŞƏKKİL DÜŞMƏNLƏRİ !!!

PAYLAŞIN

MÜMKÜN OLANLAR VƏ MÜMKÜNSÜZLƏR !!!

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

Azərbaycan gerçəkləri :

1. Xalqı dedi-qodularla, siyasi intriqalar aparmaqla, kimlərisə təhqir edib, kimlərəsə tərif deməklə,hikkə və qəzəblə, şəxsi ambisiyalarla, cılız münasibətlərlə, xalq anlayışı olmayan siyasi mənsəbpərəstlərlə təşkilatlandırmaq olmaz və bu, MÜMKÜNSÜZDÜR.

2. Xalqı, elmlə, bilgiylə, maariflə, mədəniyyətlə,məhəbbətlə, siyasətlə,xalqı bölmədən, xalq anlayışı və siyasi iradəsi olanlar tərəfindən təşkilatlandırmaq olar və bu, MÜMKÜNDÜR.

1-ci halda gördükləriniz və rastlaşdıqlarınız, öz əqidəsi və siyasi iradəsi olmayan,onun-bunun oyuncaqları olan, xalqın və dövlətin düşmənləri, 
REJİMİN DOSTLARIdır.

2-ci halda gördükləriniz və rastlaşdıqlarınız,öz əqidəsi və siyasi iradəsi olanlardır,xalqın və dövlətin dostlarıdır,
REJİMİN DÜŞMƏNLƏRİdir.

Qeyd:

Təəssüflər olsun ki;

1-ci halda olanlar,rejim tərəfindən təşkilatlandırılıblar,icazəli tribunaları, mətbuatları var və xalqın təşkilatlana bilməməsi üçün durmadan çalışdırılırlar-
MÜTƏŞƏKKİLDİRLƏR.

2-ci halda olanlarsa, rejim tərəfindən bütün imkanları məhdudlaşdırılmış vəziyyətdədirlər,dağınıq-fərdi fəaliyyət göstərirlər.Təşkilatlana bilmələri üçün onlara hər cür əngəl yaradıblar,effektli çalışa bilmirlər –
MÜTƏŞƏKKİL DEYİLLƏR.

Xüsusi qeyd: 

Xalq təşkilatlanmazsa, xalqın xeyrinə heç bir dəyişiklik baş verə bilməz, rejimi heç bir halda dəyişmək olmaz, vətən təhlükədə qalar,torpaqlar işğaldan azad olmaz, dövlət təhdid altında olar.

PAYLAŞ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*