SƏTTARXAN: “MƏN HEÇ VAXT AĞLAMAZDIM, AĞLASAYDIM …” !!!

PAYLAŞIN

“LAKİN MƏŞRUTƏ HƏRAKATI ZAMANI BİR DƏFƏ GÖZ YAŞI TÖKDÜM …”

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

“…Mən heç vaxt ağlamazdım, ağlasaydım, Məşrutə Hərəkatında mənim arxamca gələn xalq ruhdan düşərdi. Hərəkatımızda ruh düşkünlüyü olsaydı, məğlub olardıq…

Lakin, Məşrutə Hərəkatı zamanı, bir dəfə göz yaşı tökdüm…

9 ay idi miühasirədə idik… ac, susuz, paltarsız…

Mən düşərgəyə çıxdım. Gözümə, qucağında körpəsi olan bir qadın dəydi. Uşaq ANAsının qucağından düşdü və alığından yerdəki otların kökündən dərib, torpaq qarışıq yeməyə başladı.

Mən, öz-özümə, ürəyimdə dedim

“İndi uşağın ANAsı mənə lənət oxuyur ki, Səttarxan bizi bu günə salıb…” 

Amma, ANA körpəyə sarı gəldi və onu qucağına alıb, dedi:

“Eybi yoxdur, mənim gözəl balam, torpaq yeyərik, amma torpaq vermərik!”

SƏTTARXAN “

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*