“SUSQUNLUQ BİZİ ADDIM-ADDIM MƏHVƏ SÜRÜKLƏYİR” !!!

PAYLAŞIN

“Kamikadzelər geriyə qayıtmayacaqlarını bilərək dőyűşə girərdilər…

Biz isə faciəyə yaxınlaşdıgımızi bilərək dəyişmək istəməyən “kamikadze” xalqa çevrilirik…”

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

” Kamikadze” olmasaq da, məhv olmaga yaxınlaşırıq “

Zabitimiz Ramil Səfərova hűcumların yeni dalgası məni nővbəti dəfə məyus etdi. Niyə beləyik ?! Nələr baş verir ?!

Təəssűf ki, bu ilk deyil. Daha őncə qűrur duydugumuz, bəşər tarixinin ən bőyűk qəhrəmanlarından biri olan Műbariz İbrahimova da dil uzadanlar oldu. Dilləri kəsilməliykən, başlarını dikəltmələrinə şərait yaratdıq. Ugrumuzda canını fəda etmiş, tapdalanmış şərəfimiz, minlərlə şəhidimiz, əsirlikdə inləyən bacı-qardaşlarımız naminə faşist ermənilərin qanını axıtmış Műbarizimizin ruhunu həyasızcasına narahat edənlərə susqunluq nűmayiş etdirdik. Biz belə deyildik axı… Harada o millət ki, “Topxana”da kəsilən agacların iniltisinə dőzməyib meydanlara axışmışdı ?!

Dőzmək olmur, vallah, dőzmək olmur. Dűnyanın bűtűn millətləri Műbariz kimi qəhrəmanı yalnız xəyallarında canlandırıb, filmlərində uydura bildikləri halda, bizə reallıqda nəsib oldu. Biz isə komik personajlar yaratmaga girişmişik. Zatən, həyatımız komediyaya çevrildiyindən, ya bilərəkdən , ya da ki, anlamadıgımızdan komik səhnələri seyr edib, gűlűşűrűk. Őzűműzə gűlűrűk. Bəli, durumumuzun bir adı var – Komediya. Etiraf edirəm, bizdə komediya əla alınır. Əks halda, çoxdan Műbarizin misli gőrűnməmiş qəhrəmanlıgını filmləşdirib, manqurtlaşmış bir çoxlarını silkələyib, oyada bilərdik.

İlqar Məmmədov kimi reallıq hissini itirmişlər digər igidimizə – Ramil Səfərova qarşı kampaniya açıb, hətərən-pətərən danışmaga başlayıblar. O Ramilə ki, műqəddəs bayragımızın, dővlətimizin, millətimizin təhqir olunmasına dőzməyib bir erməni bicinin haqlı olaraq murdar qanını tőkűb. Təbii ki, Ramil, manyak Zori Balayanın və onun kimi erməni sadistlərin minlərlə Azərbaycan ővladının başına gətirdikləri műsibətlərdən xəbərdar olub. Nə etməliydi bəs?!  Zori Balayan və terrorist dəstəsi cəzalandırıldımı?! Ramil isə, bir erməni bicini ( sag qalsaydı , o da qanımızı tőkməyə çalışacaqdı ) yox etdiyinə gőrə 8 il cəza çəkdi. İndi, mən, Ramilin həbsdən azad edilməsinə nail olmuş İlham Əliyevə İlqar Məmmədov kimi kosmopoliti rəqib gőrə bilərəmmi ?! Űmumiyyətlə, Műbarizin ruhunu narahat edən, Ramilə dil uzadan nadűrűstlərin Azərbaycanda yaşayıb, bu Vətənin havasını udub, suyundan içməyə mənəvi haqları çatırmı ?!

Susqunluq bizi addım-addım məhvə sűrűkləyir. Millət olaraq səhvlərimizdən sőhbət açmagı xoşlamırıq. Dost tənqidinə belə dőzûmsűzűk. Yalnız őzűműz-ôzűműzə dűşmənik. Sakitcə pusquda dayanıb, yıxılanı baltalamaq űçűn uygun zaman gőzləyən fűrsətbazlarıq sadəcə. Rayon rəhbərləri, generallar həbs edilir, bunu az qala qələbə gűnűműz kimi qeyd edirik. Əslində, bu, bizim faciəmizdi. Axı, rűşvətxoru, korrupsioneri millət olaraq biz  yetişdirmişik, onlara meydan vermişik. İnciməyin, mənim űçűn rűşvətxor məmurla, pandemiyadan yararlanıb, bazarda qiymətləri qaldıranların bir o qədər fərqi yoxdur. O da, o biri də ilk fűrsətdə xalqın cibinə gőz dikəndi… Dűşűnmək, dəyişmək zamanıdı. Őzűműz dəyişmədikcə, heç nə dəyişməyəcək. Dűnyanın da bizə mųnasibəti heç dəyişməyəcək. Əgər, bir xalq olaraq hələ də Műbarizimizi, Ramilimizi dűzgűn qiymətləndirməyə qadir deyiliksə, kimdən inciyək?! Dűşməni őz içində axtaran millətin əzəli dűşmənləri sevinməzmi?! Əfsuslar olsun ki, őlkə prezidenti İlham Əliyev də belə bir siyasi kurs gőtűrűb. Son zamanlar onun çıxışlarındakı daxili dűşmənlər ifadəsi qətiyyən qəbuledilməzdir. Dűşųnűrəm ki,  geniş, əsaslı islahatlar aparmaq arzusunda olan rəhbər, kiçik bir qrupun deyil, bűtővlűkdə őlkə əhalisinin prezidenti olmalıdır. Qarşımızda riyakar, bőyűk dővlətlər tərəfindən himayə olunan dűşmən var. Bizim xilasımız Műbariz, Ramil kimi qəhrəmanları təblig edib, əzəli dűşmənnən qisas gűnűnə hazırlaşmaqdadı. Gəlin hamılıqla ədalətli olaq və hər kəsə layiq oldugu qiyməti verək. Qələbəyə gedən yol Dővlət və Millət sevgisindən başlayır. Bunun űçűnsə Műbariz və Ramil kimi Dővlətini, Millətini sevən ogullarımızın adlarını ucaltmalı, onlardan őrnək gőtűrməliyik.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*