TALEYİNƏ KÖHNƏ TARİXLİ TƏZƏ DƏRDLƏRİMİZİN TƏRCÜMANI OLMAQ YAZILAN ADAM …

PAYLAŞIN

SABİR RÜSTƏMXANLI – 72

YENƏ KƏND YOLUNDA YAPAYALNIZAM 

Bir gün piyadaydım, sonra atlıydım,
Bu gün maşındayam – nə fərqi var ki,
Kimsə tanımayan kənd uşağıydım
Şöhrət yaşındayam nə fərqi var ki,

Keçmişdim bu yolu yaz tufanı tək
Ömrün qışındayam nə fərqi var ki,
O yazdan bu qışa yollar nə qısa,
Yenə kənd yolunda yapayalnızam!

Neçə şəhər gördüm, ölkələr gördüm,
Keçdim dənizləri, okeanları.
Bir yanda özünə cənnət yapanlar,
Bir yanda məzlumun batan qanları.

Çevirdim dünyanı o üz-bu üzə,
Doladım qoluma meridianları
Başımın üstündən ötdü yüz qəza
Yenə kənd yolunda yapayalnızam!

Daddım bu dünyanın hər nemətini,
Sarısı, qarası başıma döndü,
Verdim milyonlara ürək sözümü
Qayıdıb başımın daşına döndü.

Mən Vətən adına sevinc yazırdım
Ancaq o, gözümün yaşına döndü.
Sevgi də cəzaymış, xidmət də cəza
Yenə kənd yolunda yapayalızam!

Elə bil dünəndi burdan getdiyim,
Çırtladı ömrümü illər tum kimi.
Nə qədər sözüm var çəkdi içinə
Çəkər izimi də millət qum kimi.
Hanı o əyilməz bildiyim ellər
Yoğruldu əslində zülmün mum kimi,
Öndə qəbir qazan, sonda söz yazan
Yenə kənd yolunda yapayalqızam!

Meşə saraldıqca çöllər göyərir,
Saralan da mənəm, yaşıl da mənəm.
Qartalın dönüşü yuvasınadı
Bir bax, o qayalar qaşında mənəm.
Nə olsun bir yolun sonu yetişdi
Yenə bir cığırın başında mənəm.
Yollara can verdim yol aza-aza
Yenə kənd yolunda yapayalqızam!

Posted by Cahandar İsmayıl on Friday, 19 May 2017

NƏDƏN DANIŞIRIQ?!

Bir dəstə danabaş, bir dəstə nacins,
İstər Duma olsun, istərsə Məclis
Yalan üyüdürsə, yalan yeyirsə,
Her şeyi yalanla pərdələyirsə
Başa hökm edirsə gödən, bilmirəm,
Nədən danışırıq, nədən, bilmirəm?!

Kaş ki görməyəydim axırımızı,
Üzümüzə çıxan paxırımızı.
Kaş ki, qanadlarım qırılmayaydı,
Ruhum bədənimdən ayrılmayaydı.
Yaşaya bilmirəm, gedə bilmirəm,
Nədən danışırıq, nədən bilmirəm.

Şadlıq istəyirdim, bu şadlıq deyil,
Quldura quldusa azadlıq deyil.
Bəhrəsi buymuşsa müstəqilliyin
Yeyin bu bəhrəni, özünüz yeyin!
Ayılar-ayılmaz Vətən, bilmirəm?!
Nədən danışırıq, nədən bilmirəm?!

Bir nadan yol verir, gəlir birisi,
Şir ilə tülkünün birdi dərisi.
Milləti-tayfası, yurdu bir şəhər,
Vətəni nəfsinə qurban verənlər…
Gələnmi haqlıdır, gedən, bilmirəm,
Nədən danışırıq, nədən bilmirəm?!

10 may 1993 il.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*