“UTAN, ÖL, SAXLA DİLİN, BAŞINA BƏLA GƏTİRƏR, SƏN BELƏ AĞILLISAN, BİR GÜN AĞLA KÜLFƏTİNƏ.” !!!

PAYLAŞIN

“SƏNƏ NƏ, AC-YALAVAC, EL, OBA AÇINDAN BATIR,
QOY BATSIN, CƏHƏNNƏMƏ, DƏXLİ NƏDİR ŞÖHRƏTİNƏ?!”!!!

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN

BELƏ GETSƏ …

Ağlın olsun, ay kişi! Can yandırma millətinə!
Hər yanda millət demə, saman təpərlər ətinə!

Sənə nə, ac-yalavac, el, oba acından batır,
Qoy batsın cəhənnəmə, dəxli nədir şöhrətinə?!

Bəs deyil, orda- burda, pislədiyin qız-gəlini,
Eldə ər, ata gərək, cavab verə, qeyrətiniə…

Utan, öl, saxla dilin, başına bəla gətirər,
Sən belə ağıllısan, bir gün ağla külfətinə!

Nə gəlir əlindən, de, bir söz atırsan yetənə,
Nəyinə gərək kişi? Məmur çatır rüşvətinə!

Belə getsə Dəmir tək,başın daşdan daşa dəyər,
Gələrsən sən hamının, sonsuz qəzəb, nifrətinə!

 

PAYLAŞ

2 Comments

  1. Bu rejim soyğunçudu bunu hərkəs bilir bunları aradan qaldırmaq üçün xalqı təşkilatlandırmaq lazımdı

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*