“YENDİRDİLƏR SƏNİ, BƏY, ƏFƏNDİ, XAN MƏMLƏKƏT…” !!!

PAYLAŞIN

“KƏNARDAN TABUTUNA DURUB, BAXAN MƏMLƏKƏT…” !!!

Fb-NİN GÜNDƏMİNDƏN 

04 iyun 1993 –cü il:

– Milli kimliyə, siyasi kimliyə qarşı..,
– Müasirliyə – demokratiyaya qarşı..,
– İnanca, imana qarşı ..,
– Milli düşmənlərin, anti – milli qüvvələrin ideoloji mübarizəsi..,
– rusun – farsın, avropanın, Amerikanın, hətta Ankaranın, Azərbaycan Milli Hökumətinə – Elçibəyə qarşı iş birliyi..,
– Türklüyə qarşı cahan savaşında, Türkiyənin iştirakı ..,
– Yer üzərində dəngələri pozan yeraltı sərvətimiz..,
– Daxili və xarici düşmənlərin planlaşdırdığı və həyata keçirdiyi qiyam..,
– demokratiyaya qarşı savaşda, avropa və amerika ittifaqı..,
– dinə, imana qarşı, islam cumhuriyyətinin ölüm – dirim savaşı..,
– Azərbaycan Dəccalının gəlişi..,
– İmam Hüseyn şəhəri adlanan, Gəncədən milli hökümətə qarşı batil savaş..,
– Haqqa qarşı, batil ittifaq..,
– Batil gəlir, Haqq gedir..,
– Susan və susdurulan vicdanlar..,
– Hamını və hər kəsi : ağsaqqalı, birinciləri, hətta, inanclıları bitirən nəfs savaşı..,
– Haqqı batildən ayıra bilməyən kor gözlər, kar qulaqlar, möhürlənən qəlblər..,
– nakam şəhidlər, Tahirlər, İkramlar..,
– 25 il davam edən atəşkəs..,
-Burundan qabaq olduğu üçün, uzağı görməyən dombalan gözlər..,
– İstiqlalımıza qənim…, milli istiqlal..,
– kül üfürdüyümüz – gözümüz, andır mandatımız , halal zatımız..,
– bu günümüz – ahımız , gün+ ahı + mız, naləmiz, ünümüz..,
– və 26 il davam edən məğlubiyyətin cinayətkarları..,

1 Comment

  1. Siyasətdə Asif Ata üslubunda yazı. Haqqı deyən dillərə Amin!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*